Destinia בנייד
עכשיו ב-20 שפות

Balladins Hotel Charleroi

Balladins Hotel Charleroi
39, Rue Santos Dumont - שרלרואה - בלגיה
TripAdvisor reviews
3.5 לפי 119 ביקורות נוסעים

זמינות - הקלד תאריכים כדי לראות חדרים פנויים ותעריפים

Calendario
תאריך הגעה תאריך יציאה לילות
    
    

חדרים
חדר 1
חדר 2
חדר 3
חדר 4
חדר 5
   

חוזרה

השירותים המוצעים במלון Balladins Hotel Charleroi

  • מתקני לינה

    • בר, בית-קפה

חוזרה

מיקום המלון Balladins Hotel Charleroi

הצג על המפה    

חוזרה

ביקורות על מלון Balladins Hotel Charleroi


חוזרה
 
[X] באמצעות קוקיות שלנו ושל אחרים אנו מסוגלים להציע לך חווית גלישה לפי רצונך, לשפר את השירות שלנו ולספק לך פרסומות העונים לדרישותיך. אם אתה מסכים, המשך לגלוש. מידע נוסף